نوشته شده توسط : yasamin


آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که مایل به تاسیس شرکت تضامنی می باشند ؟ تا چه حد با شرایط و قوانین ثبت شرکت تضامنی آشنایی دارید ؟
چنانچه می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید از شما دعوت می شود تا مقاله پیش رو را مورد مطالعه قرار دهید. ما شما را با اطلاعات مورد نیاز آشنا می نماییم.
شرکت تضامنی، شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول کلیه دیون است و سرمایه شرکا نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

شمه ای از اوصاف اساسی شرکت تضامنی
1- در این شرکت هر شریک در قبال کلیه دیون شرکت ، مسئول است ؛ بنابراین ، برای شرکا قالب مطمئنی نیست ؛ اما برای معامله کنندگان با شرکت مطمئن ترین قالب است.
2- برای تاسیس آن حداقل سرمایه ای تعیین نشده است.
3- شیوه های اداره آن بسیار ساده و بسیط است ؛ از همین رو برای تشکیل شرکت هایی با تعداد زیادی از شرکا مناسب نیست.
4- در موارد قابل توجهی ، تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، با اتفاق آرای شرکا صورت می پذیرد ؛ از این رو این قالب برای تعداد اندکی از شرکای هم سلیقه مناسب است.
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در آن با رای تمام شرکا امکان پذیر است.
• مسئولیت هر شریک
در خصوص مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی باید توجه داشت که :
1- قبل از انحلال شرکت، دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود و نه ازشرکا.
2- اگر شرکت تضامنی منحل شود باز هم دیون شرکت از خود شرکت مطالبه می شود؛ اما اگر دارایی شرکت برای تادیه دیونش کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است.
3- در شرکت های تضامنی، مسئولیت شرکای ضامن بابت دیون آن شرکت ، جنبه وثیقه ای دارد ؛ به این معنی که طلبکار شرکت ابتدا باید به شرکت رجوع کند و اگر شرکت از پرداخت طلب او امتناع کند ، مطابق شرایط مقرر، درخواست ورشکستگی و در نتیجه انحلال شرکت را بدهد و بعد از انحلال نیز در وهله اول می تواند به شرکت در حال تصفیه رجوع کند و اگر شرکت ، طلب او را نپردازد ، آنگاه می تواند به شرکای ضامن رجوع کند.
4- مسئولیت خارجی شرکا ( مسئولیت در برابر طلبکاران شرکت ) ، تضامنی است و مسئولیت داخلی شرکا ( تقسیم مسئولیت بین شرکا) ، نسبی است ؛ یعنی شریک می تواند پس از پرداخت هر یک از دیون شرکت، بابت سهم تک تک شرکای دیگر به نسبت سهم الشرکه ایشان به آن ها مراجعه کند.
5- هر قراری که برخلاف بند فوق، بین شرکا گذاشته شود، فقط در بین خود شرکا قابل استناد است و در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن یا به عبارت بهتر غیرقابل استناد است. ( م 116 ق. ت )
6- شرکا می توانند در خصوص تقسیم مسئولیت داخلی فی مابین خود، به هر ترتیبی تراضی کنند. با توجه به اطلاق ماده 116 ق. ت مانعی ندارد که ایشان در روابط داخلی خود، یک یا چند نفر از شرکا را به کلی از جبران زیان ها معاف کنند. البته چنین شرطی در برابر اشخاص ثالث موثر نیست.
• تعداد شرکا در شرکت تضامنی
حداقل 2شخص، چه حقیقی یا حقوقی می باشد. ( م 116 ق. ت )
• اسم شرکت ( م 117 ق. ت )
1- در اسم شرکت باید عبارت " شرکت تضامنی " قید شود.
2- اسم شرکت باید حداقل متضمن نام یکی از شرکا باشد.
3- اگر اسم شرکت متضمن نام تمام شرکا نباشد، پس از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، باید از عباراتی مانند " و شرکا " یا " و برادران " استفاده شود.
4- قانون گذار برای فقدان هیچ یکی از شروط فوق ضمانت اجرایی اعم از مدنی یا کیفری پیش بینی نکرده است.
• موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک " شرکت تجاری " است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین، برخلاف آنچه در حقوق فعلی " فرانسه " می گذرد ، شرکت تضامنی را برای امور غیرتجاری نمی توان تشکیل داد.
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف . در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی، " وکیل " تلقی می شوند، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا ااساسنامه شرکت قید شده و شرکاء بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هر گاه معاملات مدیر، خارج از حدود اختیارات او ، به عنوان وکیل باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکاء اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگو باشد.

• نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
طبق ماده 118 قانون تجارت ، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد.
هر چند که در قانون تجارت حداقلی برای سرمایه این گونه شرکت ها پیش بینی نشده اما عرفاَ حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت با مسئولیت محدود در اختیار مدیر یا مدیران شرکت قرار می گیرد و اقرار کتبی آن ها مبنی بر دریافت سرمایه شرکت برای ارائه به مرجع ثبت شرکت ها کافی است. این نوع شرکت نیز پس از انجام مراحل تایید نام شرکت و تحویل شرکت نامه و اساسنامه ( اگر باشد ) و سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
لازم به ذکر است، شرکتنامه یا اساسنامه شرکت باید به موجب " سند رسمی " باشد والا شرکت ایجاد نمی شود. بنابراین، علاوه بر اینکه قرارداد شرکت باید مکتوب باشد، باید به امضای تمامی شرکا برسد.

• سهم الشرکه و نقل و انتقال آن در شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی همچون شرکت با مسئولیت محدود به سرمایه ای که شرکا برای تاسیس شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه می گویند. سهم الشرکه می تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.
نقل و انتقال آن، منوط به رضایت تمام شرکا است؛ چه منتقل الیه شخص ثالثی باشد یا آنکه یکی از شرکای شرکت باشد. ( م 123 ق. ت )
• مدیران در شرکت تضامنی
1- تعداد مدیران : ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2- تعداد مدیران می تواند زوج یا فرد باشد.
3- ممکن است از بین شرکا یا خارج از شرکا تعیین شوند.
4- مدت مدیریت : ممکن است محدود به مدتی خاص یا نامحدود باشد.
5- مدیر در هر زمانی، قابل عزل است.
6- در شرکت تضامنی، نصب بازرس الزامی نیست ؛ اما امکان پذیر است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی
در این خصوص قانون ساکت است و فقط در پنج مورد، اتفاق آرای شرکا را برای تصمیم گیری لازم دانسته است. این موارد عبارتند از :
1- طبق ماده 123 ق. ت . انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکا.
2- طبق ماده 134 ق. ت : اقدام یکی از شرکا به تجارتی از نوع تجارت شرکت یا ورود وی به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکتی دیگر منوط است به رضایت سایر شرکا .
3- طبق ماده 135 ق. ت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکا و رعایت مقررات راجعه به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل شود.
4- طبق ماده 136 ق. ت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکا است.
5- بنا بر مواد 139 و 140 ق. ت : در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا است.

• شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون

درباره اینکه در بقیه موارد، تصمیم گیری به چه نحوی است، قانون ساکت است ؛ اما باید توجه داشت که :
1- منطقی تر آن است که قانون گذار با توجه به اهمیت 3 مورد فوق در آن ها اتفاق آرای شرکا را لازم دانسته است و حد نصاب برای تصمیم گیری در بقیه موارد، بستگی به اساسنامه شرکت دارد. یعنی حد نصاب بقیه تصمیم گیری ها در درجه اول همانی است که توسط شرکا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
2- اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیمات باید به اکثریت آرای شرکا اتخاذ شود.
• نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی ( م 119 ق. ت )
1- در وهله اول مطابق ترتیبی عمل می شود که در شرکت نامه مقرر شده است. در این خصوص باید توجه داشت که :
2- در شرکت های با مسئولیت محدود، نحوه تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل می آید.
3- اگر شرکت نامه حکم خاصی نداشته باشد، تقسیم سود به نسبت سهمی که هر شریک در سرمایه شرکت دارد، به عمل میآید.
4- گرچه شیوه تقسیم سود، تابع تراضی شرکا در شرکت نامه است؛ ولی شرکت نامه نمی تواند تمام سود شرکت را به یک نفر اختصاص دهد ؛ زیرا این امر، خلاف مقتضای ذات عقد شرکت است و در نتیجه موجب بطلان شرکت است.
5- توجه داشته باشید که در شرکت های تضامنی اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکا کم شود ، مادام که این کمبود از منافع شرکت جبران نشده ، تادیه هر نوع سود به شرکا ممنوع است. فقط در همین یک مورد است که شرکت ، شرکا را به تکمیل سرمایه و تادیه مبلغی بیش از آنچه در شرکت نامه درج شده ، ملزم می کند. ( م 132 و 133 ق. ت )
• نظار در شرکت تضامنی
1- برخلاف شرکت با مسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی الزامی است ، در شرکت تضامنی، الزامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.
2- با وجود این، تعیین هیات نظار در این شرکت، امکان پذیر است.
• رابطه طلبکاران با شرکت تضامنی و شرکای شرکت تضامنی
1- قبل از انحلال : مطالبه دیون شرکت از خود شرکت انجام می شود.
2- بعد از انحلال : اگر دارایی شرکت، کفاف مطالبات طلبکاران را ندهد، طلبکاران می توانند بابت تمام یا بخشی از طلب خود به یک یا هر چند نفر از شرکا مراجعه کنند؛ زیرا شرکا در مقابل طلبکاران شرکت ، مسئولیت تضامنی دارند.
3- هر شریک در ازای تمام دیون شرکت مدیون است ، هر چند که میزان دیون ، از سرمایه ای که او با خود به شرکت آورده است، تجاوز کند.
4- گرچه شرکا در برابر دیان ، نسبت به دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارند ؛ اما در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه دیون بدین صورت است :
- به نسبتی که در شرکت نامه درج شده است.
- اگر شرکت نامه نسبت به این امر ساکت باشد، به نسبت سرمایه ای که هر شخص با خود به شرکت آورده است ، در رابطه با دیگر شرکا مسئول است ، بنابراین هر شریک پس از جبران خسارت می تواند بابت سهم سایر شرکا به آن ها رجوع کند.
• مسئولیت شرکای سابق و جدید شرکت تضامنی نسبت به دیون شرکت : ( م 125 ق. ت )
1- اگر پس از آنکه شرکت تضامنی تشکیل می شود، کسی به عنوان شریک ضامن به شرکت بپیوندد، نسبت به دیونی که قبل از ورود او به شرکت حاصل شده است، نیز با دیگر شرکا مسئولیت تضامنی دارد ؛ به عبارت دیگر، شریک جدید مانند سایر شرکا نسبت به تمام دیون شرکت مسئول است؛ چه منشا آن دین، قبل از ورود او به شرکت باشد و چه بعد از ورود او به شرکت و مسئولیت شریک تضامنی بابت دیون شرکت، مسئولیتی قهقرایی است.
2- شریک قبلی که سهم الشرکه خود را به شریک جدید واگذار کرده است، نسبت به دیون شرکت ، دیگر هیچ مسئولیتی ندارد ، چه منشا این دیون، متعلق به قبل از خروج او از شرکت باشد و چه متعلق به بعد از خروج او از شرکت.
3- اگر بین شرکا قراری برخلاف این ترتیب گذاشته شده باشد :
- این قرار در برابر اشخاص ثالث کان لم یکن و غیرقابل استناد است.
- اما در رابطه بین خود شرکا قابل استناد است.
• محدودیت های شرکا در شرکت تضامنی : در این خصوص باید توجه داشت که : ( م 134 ق. ت )
1- شرکا در شرکت تضامنی نمی توانند :
- به حساب خود یا شخص ثالث ( به عنوان وکیل )، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنمایند ، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک ضامن در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
- به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد شوند، مگر به رضایت تمام شرکا.
2- قانون گذار، ضمانت اجرایی برای این مقرره بیان نداشته است. به نظر می رسد که اگر شریک تضامنی برخلاف ممنوعیت های فوق، اقدامی انجام دهد ، اقدام او باطل نباشد؛ اما وی مکلف به جبران خسارت باشد.
3- ممنوعیت فوق دقیقاَ در خصوص شرکای شرکت های نسبی ( م 189 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط غیرسهامی ( م 144 ق. ت ) و شرکای ضامن در شرکت های مختلط سهامی ( م 172 ق. ت ) نیز جاری است.
• تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی
طبق ماده 135 قانون تجارت، هر شرکت تضامنی در صورت تصویب و موافقت تمام شرکا می تواند به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی می باشد.
از انتخابتان متشکریم.:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasaminامارات متحده عربی، نزدیکترین همسایه به ایران است که با رشد اقتصادی چشمگیر یکی از مقاصد مهم سرمایه گذاری است و برای همین بسیاری از کمپانی های مطرح جهان، دفتر و نمایندگی های متعددی در این کشور راه اندازی کرده اند. بالا بودن شاخص زندگی در این کشور، و تقاضای زیاد برای اخذ اقامت در این کشور از دلایلی است که می تواند راهنمایی جهت ثبت شرکت باشد.با ثبت شرکت در این کشور می توان اقامت دایم امارات متحده عربی را نیزاتخاذ کرد. از معروفترین مناطق آزاد مشهور دبی، منطقه رأس الخیمه می باشد که دارای بهترین امکانات از جمله مالیات صفر درصد، مالکیت برای افراد خارجی، صد در صد سرمایه بازگشتی و امکان دسترسی به بازرهای آفریقا، آسیا و خاورمیانه می باشد.
هر کسب وکاری در امارات متحده عربی نیاز به اخذ مجوز، جواز کار دارد که رخصه یا لایسنس نامیده می شود. که تأسیس هر نوع شرکت در این کشور وابسته به زمینه فعالیت آن شرکت است. شرکتهای جنرال تریدینگ شرکتهایی هستند که معمولاَ فعالیت گسترده ای در امارات داشته و در امر صادرات و واردات فعالند.
مزایای ثبت شرکت در دبی :
_ معافیت از پرداخت هر گونه مالیات به صورت صد در صدی.
_ دریافت وامهای بلند مدت و اخذ کارتهای اعتباری
_ آزادی تجارت با دیگر کشورهای جهان
_ امکان ثبت شرکت به صورت چند منظوره تجاری
_ مالکیت صد در صدی افراد خارجی در مناطق آزاد دریایی
_سرمایه گذاری مطمین در کشور با ثبات اقتصادی بالا و بازگشت سرمایه به صورت خرید ملک و زمین ..
انواع شرکت در دبی :
انواع شرکتی که در دبی قابل ثبت می باشد عبارت است از :
Public Joint Stock1. شرکت سهامی عام
Private Joint Stock2. شرکت سهامی خاص
Limited Liability Company(LLC3 . شرکت با مسئولیت محدود
Simple Limited Partnership 4. شرکت مختلط غیر سهامی
General Partnership 5. شرکت تضامنی
Partnership Limited With Shares 6. مشارکت محدود با سهام
Joint Participation7. سرمایه گذاری مشترک
مدارک لازم جهت ثبت شرکت در دبی :
_ یک نام برای شرکت
_ مشخصات کامل هویتی و آدرس و ملیت تمام سهامداران شرکت.
_ مشخصات هویتی و آدرس و ملیت کارکنان شرکت
_ اسکن پاسپورت.
_ ترجمه رسمی شناسنامه، کارت ملی یا گواهی نامه در صورت نبودن پاسپورت.
_ ترجمه رسمی یک قبض جهت تأیید آدرس با اعتبار 3 ماه.
ثبت شرکت در دبی دارای دوحوزه قانونی است :
1) اداره توسعه اقتصادی : که هیأت دولتی است که مسؤلیت صدور پروانه های تجاری را برعهده دارد. این اداره، ثبت شرکت در امارات را بر عهده دارد. اداره توسعه اقتصادی به طور مستقل تحت نظر قانون فدرال عمل می کند. چنانچه عمل ثبت در این اداره انجام گیرد 51 درصد سهام شرکت باید متعلق به یک اماراتی باشد به عنوان اسپانسر یا کفیل. اینگونه شرکت برای انجام فعالیتهای اداره خود وابسته به کفیل است. برای گرفتن گواهی شرکت محلی نیاز به یک دفتر واقعی هست.
2) منطقه آزاد تجاری : چنانچه ثبت شرکت در یکی از مناطق آزاد تجاری باشد شخص می تواند مالک صد در صد باشد و نیازی به کفیل نیست و معاف از پرداخت مالیات است.
برای گرفتن گواهی شرکت در این مناطق تسهیلات یک دفتر به صورت نیمه وقت با قیمت پایین تر در اختیار آن شرکت قرار خواهد گرفت. ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری به مراتب ساده تر و به صرفه تر می باشد.
مراحل ثبت شرکت :
1) تصمیم گیری در رابطه با شریک محلی یا حامی خود. اینکه قرار است حامی در روند اداری ثبت شرکت کمک کند یا تنها به عنوان حامی در مجوز قید می گردد.
2) دریافت عنوان و تأیید فعالیت شرکت از وزارت توسعه اقتصادی.در این صورت فرم درخواست استاندارد را تکمیل کرده ودر اداره توسعه اقتصادی ثبت می کند.
3) ثبت تمامی شرکتها در هر زمینه ای در دبی به ارائه اجاره نامه دفتر شرکت نیاز دارد. لذا باید محل فعالیت شرکت معلوم شده و اجاره نامه تنظیم گردد.
4) تنظیم تفاهم نامه همکاری با حامی وارائه آن به اداره توسعه اقتصادی. تمام شرکت های حقوقی باید تفاهم نامه را مطابق مقررات تنظیم و درصد مالکیت کلیه همکاران را معلوم کنند.
5) ثبت تفاهم نامه همکاری و درخواست مجوز در اداره توسعه اقتصادی. همراه با اجاره نامه و مدارک. در این مرحله کلیه هزینه ها پرداخت شده و بعد از یک هفته مجوز ارائه می گردد.:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان می دارد :
اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه ی مجمع اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
چنانجه در مقالات پیشین درباره تشکیل شرکت سهامی عام گفته شد، شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات و پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ و تصویب طرح اساسنامه شرکت و قبول سمت از طرف مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می شود که به این ترتیب باید ادعا نمود که شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت حقوقی دارای خصایص و ویژگی هایی است که مهم ترین خصیصه آن این است که کوتاه مدت است به این معنا که در این وضعیت شخصیتی ایجاد شده که دارای جنبه تجاری است و باید این نوع شخصیت را از شخصیت حقوقی در قانون مدنی که منصرف به پاره ای از اموال هم می گردد مانند اموال متوفی مجزا نمود. این شخصیت میان شخصیت حقوقی در قانون مدنی و شخصیت حقوقی در قانون تجارت پس از ثبت است. این شخصیت حقوقی پیش از ثبت شرکت سهامی عام با انگیزه ثبت شرکت ایجاد شده در اداره ثبت شرکت ها است از این رو دارای اختیارات محدود است.
اما در عوض دارای مسئولیت نامحدود است چنانچه از زمان تشکیل شرکت سهامی ( بعد از امضاء صورتجلسه مجمع عمومی موسس) موسسین یا مدیران انتخاب شده پیش از ثبت شرکت اقداماتی تجاری و یا اقداماتی که موجب ورود ضرر به سهام داران گردد به صورت تضامنی مسئولیت دارند. اما پس از ثبت شخصیت حقوقی مدنی تبدیل به شخصیت حقوقی تجاری می گردد و مدیران دارای تمام اختیارات لازم در اداره شرکت و انجام معاملات تجاری می باشند.
پس ثبت شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شخصیت حقوقی با دائم و طولانی مدت ( مدت تعیین شده اساسنامه ) را جایگزین شخصیت حقوقی کوتاه مدت ( از زمان تشکیل شرکت تا زمان ثبت ) می نماید که در این صورت شرکت ثبت شده دارای اختیاراتی قانونی براساس مقررات شرکت سهامی عام می باشند و می توانند از مزایای شرکت سهامی عام برخوردار شوند. اعمال اینکه حقوق و مزایا توسط هیات مدیره ای است که در حال حاضر دارای اختیارات بیشتری نسبت به گذشته ( پیش از ثبت شرکت ) داشته اند.
نکته : در ماده 18 قانون یاد شده هیچگونه اشاره ای به شخص یا اشخاصی که مکلف به تقدیم مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد نشده است معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسسین و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع یاد شدده برای این منظور است.

عدم اجازه ثبت شرکت و آثار آن
چنانچه در ماده 19 لایحه مذکور آمده است در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است. گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
شرکت سهامی عام از زمان تشکیل و پیش از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون آن را معین کرده است در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند زیرا وفق مواد 19 و 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین موسسین می بایست رأساً برای جلوگیری از استمرار ضررهای وارده از حقی که در ماده 17 لایحه یاد شده فراهم گردیده استفاده نموده و با درخواست گواهینامه حاکی از عدم ثبت و پذیره نویسان می توانند با مراجعه به بانک مذکور تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند تا هزینه مازاد بر تاسیس شرکت گریبان گیر آن ها نگردد.
رضایت نتایجی از تجربه خوب مشتریان می باشد.:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasaminثبت شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. برای اعلام تقاضای ثبت شرکت، در مرحله ی اول می بایست اطلاعات خواسته شده را از طریق سامانه ی اداره ثبت شرکت ها به نشانی   تکمیل کنید. مراحل ثبت شرکت اینترنتی موضوع این مقاله است که آن را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم .
مراحل ثبت شرکت در سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها :

مرحله اول
مرحله اول مربوط به تکمیل اطلاعات متقاضی می باشد.
_وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و.. متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه.
_ مشخص نمودن تابعیت متقاضی
_ در صورت ایرانی بودن وارد کردن شماره ملی و در صورت غیر ایرانی بودن وارد کردن شماره گذرنامه
_مشخص نمودن سمت متقاضی
_ تکمیل مشخصات شخص امضاکننده دفتر.( شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند)

مرحله دوم
صفحه بعدی مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی است .
_ ابتدا نوع شرکت از فهرست نوع شرکت انتخاب می گردد.
_ درج پنج نام درخواستی به ترتیب اولویت
_ دریافت شماره پیگیری نوزده رقمی و ذخیره اطلاعات واردشده

مرحله سوم
مرحله سوم د ر ارتباط با موضوع فعالیت
_ در صفحه مربوطه نوع فعالیت شرکت را مشخص نمایید.
_ تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن
_ معلوم نمودن وجود یا عدم وجود مجوز از سازمانها و ارگانهای خاص در صورت نیاز و وارد کردن شماره و تاریخ مجوز در صورت نیاز به مجوز.

مرحله چهارم
اطلاعات مرکز اصلی
که در این مرحله مشخصات پستی شامل، کد پستی و شماره تلفن، پست الکترونیک، شماره دورنگار، و نشانی تارنما در صورت نیاز وارد می گردد. هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی معلوم گردد.

مرحله پنجم
مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است شامل :
_ انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و..)
_ تعیین ارزش ریالی هر سهم.
_ تعیین تاریخ تعلق سهام به شرکت و تعیین ارزش سرمایه ریالی.
اشخاص (حقیقی و حقوقی)
_ تکمیل نام اشخاصی که در شرکت یا مؤسسه دارای سمت اند.
_ چنانچه شخص حقیقی باشد مشخصات شخصی فرد مانند نام ، نام خانوادگی، شماره ملی و.. و چنانچه حقوقی باشد نوشتن نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت وتعیین تابعیت شخص حقیقی
سهام/ سرمایه اشخاص
در این صفحه اطلاعات مربوط به سهام یا سرمایه شخص وارد می شود. اطلاعاتی چون انتخاب شخص صاحب سهام از فهرست اشخاص شخصی، تعیین نوع سهام که آیا بی نام است یا با نام، نقدی است یا غیر نقدی. همچنین تعیین تعداد سهام و درصد سهام

مرحله ششم
سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص
وارد نمودن سمت شخص در مؤسسه یا شرکت. از فهرست نوع سمت، سمت شخص را انتخاب می کنیم. سپس تاریخ شروع سمت وبعد از آن مدت تصدی شخص در شرکت باید معلوم گردد. سپس اطلاعات نماینده قانونی را وارد می نماییم. یعنی شخص نماینده شده و شخصی که وکیل نماینده اوست و دیگر اطلاعات مربوط به نماینده.
شعب و سمت ها در شعب
چنانچه شرکت یا مؤسسه شعبه ای داشته باشد ابتدا کد پستی شعبه ، شماره تماس وکد ملی قیدشده، از فهرست واحد ثبتی شعبه، اداره ثبتی که شعبه در آن قرار دارد تعیین می شود.
بعد از پر نمودن جاهای مربوط به شعب، سمت فردی که قبلاَ در اشخاص وارد شده وارد می گردد.

مرحله هفتم
روزنامه
اطلاعات سال مالی شرکت در این قسمت وارد می شود. یعنی روز و ماه شروع سال مالی. همچنین اطلاعات روزنامه شرکت یا انتخاب از فهرست روزنامه شرکت تعیین می شود.
سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در مرحله پایانی با توجه به نوع شرکت مدارکی که متقاضی باید ارائه کند نشان داده شده و باید گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را تیک زد که متقاضی باید آنها را تهیه کند. کلیک بر روی گزینه پذیرش پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد. بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی، مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.
بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.
مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت از طریق پست ارسال می گردد:
_ دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.
_ کپی مدارک شناسایی افراد.
_ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.
_ یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasaminاز جمله شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است، شرکت سهامی است.شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
ماده 4 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است :
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

ویژگی های مشترک شرکت های سهامی عام و خاص
1. سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم می شود.
چنانچه از ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستفاد می شود سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود. در این قانون دارایی را به سهام تقسیم ننموده اند بلکه سرمایه را به سهام تقسیم نموده اند زیرا دارایی مفهوم وسیع تری نسبت به سرمایه دارد و سرمایه در صورت کسر دیون و بدهی شرکت از دارایی به دست می آید یعنی دارایی شامل سرمایه و مطالبات و دیون است در حالی که سرمایه بخش مفید به فایده دارایی برای انجام معاملات تجاری است. با این وصف سهام دارای ارزش ریالی و ارزش اقتصادی بنابر مقتضیات زمان و مکان را دارد. وقتی شرکت در شرایط مطلوب قرار دارد سهام دارای ارزش ریالی بالایی است اما زمانی که شرکت در شرایط نامطلوب قرار دارد سهام دارای ارزش ریالی بالایی است اما زمانی که شرکت در شرایط نامطلوب قرار دارد سهام ارزش ریالی کمتری دارد . قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهام و به دور از نوسانات تجاری و اقتصادی مسئولیت صاحبان سهام را محدود به مبلغ اسمی سهام نموده است.
2. عملیات شرکت های سهامی بازرگانی است.
ماده 2 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصریح نموده است شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در قانون تجارت 1304 چنین صراحتی وجود نداشت .همچنین تصریح شده بود شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به صورت سهام و برای امور تجاری تشکیل می شود اما در قانون جدید 1311 چنین مستفاد می شود که شرکت سهامی را برای امور غیرتجاری هم می توان تشکیل داد اما به بهانه تجاری نبودن معاملات شرکت سهامی را نمی توان غیرتجاری محسوب نمود. بنابراین شرکت های سهامی عام و خاص مشمول این حکم قانونگذار بوده در صورتی که فعالیت آن ها چه در امور بازرگانی باشد و چه نباشد ، شرکت تجاری و بازرگانی محسوب است.
3. در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
در بحث شرکت وجود دو نفر برای ایجاد عقد شرکت کافی است زیرا مفهوم مشارکت با جمع حداقل دو نفر محقق می گردد اما با توجه به این که اولاَ اهمیت شرکت های سهامی که گاه مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب قرار می گیرد اقتضای بیش از 2 نفر را دارد. ثانیاَ تقسیم سرمایه در شرکت های سهامی مقتضی صدور برگ سهام است که با این وصف تشکیل شرکت با حداقل سه نفر به عینیت یافتن سرمایه به صورت سهام تحکیم می بخشند تا در مجمع عمومی اکثریت آراء قابل تحقق باشد. حداقل شرکاء باید سه نفر باشند تا تصمیم گیری با اکثریت آراء امکان پذیر گردد.
4. مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
صاحبان سهام در شرکت های سهامی دو وضعیت دارند. اولی صاحبان سهامی که در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقشی ندارند. دوم صاحبان سهامی که نه تنها دارای برگ های سهام به مانند سایر صاحبان سهام هستند بلکه در اداره شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره نقش دارند. در هر دو صورت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است. یعنی مبلغی که در اساسنامه ثبت شده است و در روی برگ سهام چاپ گردیده است. نکته قابل توجه این است که صاحبان سهامی که در اداره شرکت نقش دارند نه تنها به میزان مبلغ اسمی سهام به مانند دیگران مسئولیت دارند بلکه از بابت تخلفات و قصور ناشی از تعدی و تفریط که به موجب تقلیل قیمت واقعی سهام می گردد ضامن پرداخت دیون شرکت و خسارات سایر صاحبان سهام می باشند.:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 بسیاری از افراد در قالب شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند با به اشتراک گذاشتن سرمایه ، نیرو و توان علمی و … هم چنین تخصص و ارتباطات با یکدیگر گروهی تشکیل داده و طی چهارچوبی خاص، به شراکت بپردازند. چنانچه شما هم قصد دارید که یک شرکت تاسیس کنید و به فعالیت های اقتصادی خود در آن بپردازید باید ابتدا قوانین ثبت شرکت را بدانید و بعد به ثبت شرکت اقدام کنید.
در ثبت شرکت ، لازم است بدانید :
1- تمامی افراد حقیقی و حقوقی می توانند در ایران به ثبت شرکت اقدام نمایند که البته این افراد می توانند خارجی یا ایرانی باشند.
2- حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکا 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص 3 نفر است.
3- اگر فردی دارای سوپیشینه باشد مانعی برای ثبت شرکت نیست اما این فرد نمی تواند هیات مدیره ، مدیر عامل یا بازرس باشد.
4- افراد غیر ایرانی می توانند به راحتی بدون شریک ایرانی در ایران شرکت ثبت کنند و مالکیت صد در صدی این شرکت را بر عهده بگیرند.

مراحل ثبت شرکتها
جهت ثبت شرکت ، ابتدا به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشان راجعه کنید. ( قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت )
– در سامانه اطلاعات مربوط به متقاضی و سپس نام و نوع شخص حقوقی را تکمیل کنید.
– سپس 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد کنید. نام هایی را انتخاب کنید که خارجی نباشد و قبلاَ به ثبت نرسیده باشد. در این مرحله به شما کد رهگیری داده خواهد شد.
– سپس مدت زمان را که ممکن است محدود و یا نامحدود باشد و همچنین موضوع فعالیت شرکت را مشخص کنید.شایان ذکر است ، موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است، چه علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،شرکت را متعهد نمی کند.اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.بر این اساس،هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. همچنین برخی از موضوعات فعالیت مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی ربط می باشند.
– در گام بعدی ، آدرس و نشانی شرکت را در سامانه وارد کنید و سپس میزان مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه شرکت را تعیین نمایید.
– در مرحله ی بعد، به ترتیب مشخصات تمامی شرکا و میزان سهام هر یک را وارد کنید.
– چنانچه شرکت شعبه دارد تعداد و نشانی شعبه های شرکت را نیز در صفحه مربوطه وارد کنید.
– تعیین سال مالی و تکمیل صورت جلسه گام بعدی در تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه است.
– سپس فرم مربوط به اساسنامه را تکمیل کنید و چنانچه شرکت قوانین خاصی دارد آن ها را نیز وارد کنید و پس از آن اساسنامه را برابر با اصل کرده و در سامانه بارگذاری کنید.
پس از طی مراحل فوق، کارشناس مربوطه اطلاعات وارد شده در سامانه را بررسی می کند و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده از شما می خواهد تا مدارک را از طریق پست برایشان ارسال نمایید.
پس از ارسال مدارک ، ممکن است سه حالت انفاق بیفتد.
1. رد پرونده 2. نقص پرونده 3. صدور آگهی.
در حالت صدور آگهی ، اداره ثبت شرکت ها با درخواست ثبت شرکت مورد نظر موافقت نموده و نسبت به صدور آگهی اقدام می نماید که در این صورت می بایست شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره مراجعه نماید.
درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین اقدام جهت ثبت شرکت می باشد. برای این امر لازم است به نشانی http://rrk.ir مراجعه نمایید. در آگهی نام و نوع شرکت درج خواهد شد.
لازم به ذکر است، پس از ثبت شرکت اقداماتی به صورت اجباری می بایست انجام گیرد. این موارد عبارتند از:
1- انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی
2- اخذ کد اقتصادی
3- پلمپ دفاتر تجارتی:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


موسسین شرکت ها ، می بایست نسبت به ثبت شرکت اقدام نمایند. در رابطه با ضرورت ثبت شرکت، ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است : ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت هاست. مقررات ثبت شرکت ها ، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. از آن جا که مقررات ثبت هر یک از انواع شرکت های تجاری، به تفصیل در مقالات پیشین بیان شده است، در این جا فقط به توضیح راجع به مدارک ثبت شرکت می پردازیم.

مدارک ثبت شرکت
الف : کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص)
ب: نام شرکت
ج: موضوع فعالیت شرکت
چ: میزان سرمایه شرکت
و: آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی باشد )
ه: تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
ز: تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )
ی: اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
د: تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

شرایط
– اعضای هیات مدیره و مدیر عامل هیچ گونه شغل دولتی نداشته باشند .
– مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .
– در شرکت سهامی خاص، دو بازرس اصل و علی البدل باید وجود داشته باشد.
بازرسان مجاز باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- حسن شهرت و عدم محکومیت کیفری موثر
2- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های متناسب با وظایف محوله
3- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید
4- عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورای اسلامی
افراد ممنوع الانتخاب به سمت بازرس :
طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
1- اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت (محجورین،ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی)
2- مدیران و مدیر عامل شرکت
3- اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هر شخصی که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

خرم ­آباد مرکز استان لرستان و یکی از مراکز مهم تجمع قوم لر در ایران است. استان لرستان علاوه بر خرم­آباد نه شهرستان دیگر به نام­های ازنا، الیگودرز، بروجرد، پل‌دختر، دورود، دوره-چگنی، دلفان (نور آباد)، رومشگان و سلسله (الشتر) کوهدشت هم دارد. شهر خرم­آباد شهری خنک و خوش­آب و هوا است. یکی از مهم­ترین دلایل این امر این است که لرستان در دره­های زاگرس قرار گرفته است. خرم­آباد از لحاظ مقدار بارندگی ششمین شهر کشور محسوب می­شود. علاوه بر این خرم­آباد در جاده­ی بین تهران و شهرهای جنوبی قرار دارد. کارخانه­ی پتروشیمی و فولاد این شهر مهم­ترین کارخانه­هایی هستند که در خرم­آباد مشغول به فعالیت­اند. اگر یکی از ساکنان خرم­آباد هستید و یا دوست دارید از موقعیت­های سرمایه­گذاری در این شهر و یا هر یک از شهرهای دیگر استان لرستان بهره­مند شوید و برای این کار راه و روش قانونی که همان ثبت شرکت باشد را برگزیده­اید با ما در این مطلب همراه باشید تا شما را بیش­تر با شرایط و مراحل ثبت شرکت در خرم­آباد آشنا کنیم. در این مطلب ما به سراغ دو مورد از متداول­ترین شرکت­ها از لحاظ تعداد ثبت در ایران رفته­ایم. یعنی ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت موسسه در خرم­آباد.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

شرکت با مسئولیت محدود طبق تعریف قانونی شرکتی است که برای اجرای کارهای مربوط به تجارت راه‌اندازی می­شود و به علت سادگی روند ثبت و اجرای قوانین آن، به عنوان نخستین گزینه برای کسانی که به تازگی قصد ثبت شرکت دارند محسوب می­شود. شرکتی که سرمایه­اش را خود شرکا تامین کنند و این سرمایه به سهام تبدیل نشود شرکت با مسئولیت محدود نامیده می­شود. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد شما حداقل باید دو نفر باشید. در ادامه درباره­ی شرایط ثبت این نوع شرکت در استان لرستان بیش­تر توضیح خواهیم داد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

همان طور که گفتیم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد حداقل به دو نفر نیاز است که این دو نفر علاوه بر دارا بودن اهلیت ثبت شرکت باید از نظر عدم داشتن سوءسابقه­ی کیفری نیز بررسی شوند. منظور از اهلیت طبق قانون، رسیدن به سن قانونی یعنی هجده سال و به اصطلاح صغیر نبودن و همچنین دارا بودن قدرت تصمیم­گیری و بهره­مندی از قوه­ی عقل و به اصطلاح مجنون نبودن است. نکته­ی جالب در شرکت­های با مسئولیت محدود این است که هر یک از شریک­ها فقط به میزان سرمایه­ی خود در دیون و قروض و تعهدات شرکت، شریک است. یعنی اگر شرکت ورشکست شود و یا مجبور به پرداخت قروضی به افرادی شود، قانون از شرکای شرکت به میزان مشارکت در سرمایه­ی شرکت درخواست می­کند و در این زمینه دیگر اموال نقدی یا غیرنقدی فرد شریک را نمی­توان دخیل کرد. همچنین این نکته را درباره­ی شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد باید گفت که در نام شرکت نباید تضمین اسم هیچ یک از شرکا باشد وگرنه طبق ماده­ی 95 قانون تجارت در مقابل شخص ثالث با این فرد مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی برخورد می­شود که کاملا با رویه­ی جاری در قوانین شرکت با مسئولیت محدود متفاوت است. نکته‌ی دیگری که درباره­ی شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد باید ذکر شود درباره­ی اختیارات مدیر شرکت است که در صورتی که اساسنامه­ی شرکت در این باره سکوت اختیار کند، مدیر اختیار مطلق خواهد داشت و فقط در صورتی که شرکا اساسنامه را طوری تنظیم کنند یا تغییر دهند که اختیارات مدیر در مواردی محدود گردد، می­توان اختیارات مدیر را کاهش­یافته قلمداد کرد.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد به مدارکی نیاز دارید که البته در وهله­ی اول مدارک کم و محدودی است. شما باید برای همه­ی افراد اصلی شرکت فتوکپی واضحی از مدارک شناسایی یعنی کارت ملی و شناسنامه تهیه کنید. این فتوکپی باید در یک دفترخانه ممهور به کپی برابر اصل است گردد. همچنین برای اعضای هیئت مدیره­ی شرکت با مسئولیت محدود باید گواهی عدم سوءپیشینه تهیه گردد. این گواهی را به آسانی می­توان از تمامی دفاتر پلیس+10 تهیه کرد. به جز این دو مدرک، مدارک قانونی خود شرکت مانند اطلاعات اساسی (میزان سرمایه، نام شرکا، میزان سهم­الشرکه­ی هر شریک، نام شرکت و...)، اساسنامه­ی شرکت، اظهارنامه­ی شرکت، صورت­جلسه­ی هیئت موسس و مجمع عمومی و در صورت لزوم وکالت­نامه از جمله مدارک مهم شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد محسوب می­شود. البته شما این مدارک را می­توانید طی راهنمایی­هایی که از مشاوران ثبت شرکت دریافت می­کنید، تهیه کنید و از این بابت جای نگرانی نیست.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم آباد

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم­آباد می­توانید مستقیما از طریق اداره­ی ثبت شرکت­های استان لرستان که در زیرمجموعه­ی اداره­ی کل ثبت شرکت­ها فعالیت می­کند اقدام کنید و یا با کمک مشاوران ثبت شرکت کار ثبت شرکت خود را سریع­تر و راحت­تر انجام دهید. به این منظور کافی است با ثبت شرکت تماس بگیرید و با مشاوران متخصص این موسسه صحبت کنید. آن­ها شما را به سمت هدفی که برای آن قصد ثبت شرکت دارید هدایت می‌کنند. ثبت شرکت برای آن که کار راحت‌تر پیش برود، یک وکیل مجرب را به نشانی مورد نظر شما اعزام می‌کند و شما می‌توانید پس از آن که از شرایط کار مطلع شدید، قراردادی را برای انجام امور ثبت شرکت با مسئولیت محدود در خرم‌آباد بنویسید. پس از انعقاد قرارداد نوبت به تکمیل مدارک می‌رسد. سپس باید در سایت اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها ثبت نام شده و پذیرش اولیه بگیرید. تکمیل فرم‌ها و مشخص کردن اطلاعات ضروری شرکت (مانند امضاءداران شرکت، سرمایه و...) هم کار دیگری است که باید انجام شود. بعد از این یک روند اداری برای ثبت شرکت باید دنبال شود که وکیل پایه یک ثبت شرکت برای شما انجام خواهد داد. در پایان شماره ثبت شرکت با مسئولیت محدود شما در خرم‌آباد به همراه مدارک لازم در محل موسسه به شما تحویل داده خواهد شد.

درباره ثبت موسسه در خرم آباد

موسسه در این جا به موسسه غیرتجاری گفته می‌شود که به دلیل شرایط خاص آن در بعضی موارد شبیه شرکت‌ها و در بعضی موارد متفاوت از آن‌ها است. موسسه غیرتجاری، جایی است برای فعالیت اشتراکی با هدفی غیر از تجارت و کسب درآمد. موسسه‌ها معمولا برای خدمت به مردم و جامعه تشکیل می‌شوند و هر چند ممکن است درآمدی هم کسب کنند، اما این هدف اصلی آن‌ها نیست.

شرایط ثبت موسسه در خرم آباد

ثبت موسسه در خرم‌آباد به دو صورت ثبت موسسه انتفاعی و ثبت موسسه غیرانتفاعی انجام می‌پذیرد. مثلا خیریه‌ها جزو موسسه‌های غیرانتفاعی محسوب می‌شوند اما کانون‌های نویسندگی، اگر با فروش کالا یا خدماتی درآمدی کسب کنند، جزو موسسه‌های انتفاعی محسوب می‌شوند. در ثبت موسسه، حداقل سرمایه‌ای ذکر نشده و شما با هر سرمایه‌ای می‌توانید یک موسسه ثبت کنید. همچنین مانند شرکت‌ها حداقل دو نفر باید در ثبت موسسه همکاری داشته باشند.

مدارک ثبت موسسه در خرم آباد

مدارک ثبت موسسه در خرم‌آباد طبق اطلاعات اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها به شرح زیر است:

    فتوکپی کارت ملی موسسان موسسه که باید برابر اصل شده باشد.
    فتوکپی کارت ملی و شناسنامه‌ی هیئت مدیره که باید برابر اصل شده باشد.
    فتوکپی کارت ملی مدیر عامل اگر مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسان اگر موسسه بازرس داشته باشد.
    معرفی‌نامه‌ی نمایندگان اگر موسسان و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی باشند. در این صورت روزنامه‌ی رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات شخص حقوقی هم لازم است.
    تقویم‌نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری اگر بخشی از سرمایه‌ی موسسه آورده‌ی غیرنقدی باشد.
    مجوز لازم برای فعالیت موسسه برای موسسه‌هایی که برای فعالیت باید از سازمان دیگری هم مجوز بگیرند.
    اجازه‌نامه‌ی نیروی انتظامی برای موسسه‌هایی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا نباشد. مانند خیریه‌ها.
    دو جلد اساسنامه‌ی موسسه که باید همه ی موسسان زیر همه‌ی صفحات آن را امضا کنند.
    دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی موسسان موسسه و هیئت مدیره. این صورت‌جلسه باید به امضای سهام‌داران و بازرسان رسیده باشد.
    دو برگ تقاضانامه‌ی ثبت موسسه غیرتجاری که باید تکمیل شود و همه‌ی موسسان آن را امضا کنند.
    اگر موسسه در شهرستان دیگری هم شعبه داشته باشد یک نسخه‌ی دیگر از مدارکی که گفته شد باید تهیه شود تا برای اداره‌ی ثبت آن شهرستان فرستاده شود.

نکته: برابر اصل کردن در مراجع قضایی یا دفترهای اسناد رسمی انجام می‌شود.

مراحل ثبت موسسه در خرم آباد

برای ثبت موسسه باید در سایت اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها ثبت نام کرده و پس از تهیه‌ی مدارک به ترتیب اداری به بخش‌های مختلف این اداره مراجعه کنید. شما همچنین می‌توانید با وکالت‌دادن به ثبت شرکت کار خود را سریع‌تر و راحت‌تر پیش ببرید و فقط مدارک اصلی (نظیر مجوز فعالیت و کپی مدارک شناسایی) را تهیه کنید و بقیه‌ی امور را با راهنمایی ثبت شرکت انجام دهید.:: بازدید از این مطلب : 62
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin
رشت یکی از شهرهای شمالی ایران است. استان گیلان که رشت به‌عنوان مرکز آن شناخته می‌شود یکی از سه استان حاشیه جنونی دریای خزر است. استان گیلان یکی از پرجمعیت‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌آید و نسبت جمعیت آن به مساحتی که دارد بسیار زیاد است به همین سبب می‌توان آن را ازلحاظ تراکم نیز پرتراکم‌ترین استان ایران نام برد. به‌طورکلی استان گیلان علاوه بر شهرستان رشت به‌عنوان مرکز خود، 15 شهرستان دیگر بانام‌های: آستارا، طوالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی، صومعه‌سرا، فومن، شفت، آستانه‌اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، املش، رودسر، سیاهکل و رودبار دارد. استان گیلان به‌واسطه قرار گرفتن در حاشیه دریای خزر و شهرستان آستارا از راه زمینی و آبی با کشور آذربایجان دارای مرز بین‌المللی است و راه صادراتی و ارتباطی بین ایران و این کشور از این طریق است؛ اما رشت که عنوان مرکز استان گیلان محسوب می‌شود از شهرت جهانی نیز برخوردار است. نام رشت به‌عنوان یکی از شهرهای خلاق در یونسکو ثبت شده است. ثبت شدن نام رشت به‌واسطه تنوع زیبای غذایی و خوراکی مردم این شهر است. به‌طورکلی به شهرهایی عنوان شهر خلاق در یونسکو داده می‌شود که از توانمندی‌ها و نوآوری‌های مردم خود در توسعه پایدار شهری خود استفاده کند. رشت از حیث گردشگری نیز یکی از شهرهای مهم کشور محسوب می‌شود و سالانه تعدادی زیادی از گردشگران را به استقبال می‌نشیند؛ و از این لحاظ عبور و مرور به‌قدری در این شهر بالاست که نمی‌توان آمار دقیقی از ساکنین آن دریافت. به‌واسطه وجود بندر انزلی شهر رشت درزمینه اقتصاد وجهه خوبی را داراست. درواقع بندر انزلی بزرگ‌ترین بندر شمال ایران و حوزه دریای خزر در کشور ما محسوب می‌گردد. به همین سبب از حوزه تجارت این شهر حائز اهمیت است. همچنین از دیگر صنعت‌های مهم در حیطه اقتصاد این شهر، کشاورزی آن است. با توجه به بافت جغرافیای شهر زمین حاصلخیز و آب‌وهوای مطلوب آن درزمینه کشاورزی بسیار سرآمد است و مهم‌ترین محصول آن نیز برنج است. سالانه بخش عمده‌ای از نیاز کشور به برنج در داخل و در بخش صادراتی از طریق کشاورزی گیلان و رشت تأمین می‌گردد. علاوه بر موارد یادشده صنعت نساجی و شهرک‌های صنعتی واقع در رشت و گیلان نیز از منابع مهم تأمین اقتصاد و درآمد این منطقه به شمار می‌آیند.

در ذیل تعریف کلی که از این شهر داده‌شده باید برای دوستانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در رشت را دارند مطالبی را بیاوریم که مفید فایده قرار بگیرد. بدیهی است که با توجه به محدودیت این مقاله ما صرفاً به‌اختصار به توضیح برخی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری در رشت می‌پردازیم اما شما می‌توانید تمامی توضیحات و اطلاعات جامع را از ثبت شرکت دریافت نمایید. یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری در عرصه تجارت که بازده چشم‌گیری دارد ثبت شرکت است. شما اگر تمایل به سرمایه‌گذاری در رشت دارید می‌توانید از طریق ثبت شرکتی در آن به خواسته خود برسید. همان‌گونه که اشاره شد رشت مرکز استان گیلان است و به‌واسطه فعالیت‌هایی که در این شهر صورت می‌گیرد یکی از قطب‌های مهم از حیث سرمایه‌گذاری است. شما جهت ثبت شرکت در این استان و انجام امور اداری می‌توانید به اداره ثبت شرکت واقع در منطقه موردنظر مراجعه کنید. لازم به ذکر است جهت سهولت کار متقاضیان در هر نقطه و هر یک از شهرستان‌های استان گیلان اداره ثبت مربوط به همان منطقه احداث شده و طی روند اداری می‌توانید درنهایت شرکت خود را در اداره کل ثبت شرکت استان یعنی اداره ثبت شرکت رشت ثبت نمایید. همچنین می‌توانید با تماس با ثبت شرکت کار ثبت شرکت خود را سریع‌تر و آسان‌تر پیش ببرید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت

جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت ابتدا لازم است شما با ماهیت شرکت با مسئولیت محدود آشنا شوید بدین منظور ما به تعریفی که توسط قانون تجارت ارائه‌شده استناد می‌کنیم. طبق تعریف ارائه‌شده و به زبان ساده آن شرکت‌هایی که باهدف انجام امور تجاری تأسیس‌شده و اعضا خود سرمایه آن را تأمین می‌کنند درحالی‌که سرمایه شرکت به‌طور سهم‌الشرکه محاسبه می‌گردد (سرمایه شرکت قطعه‌بندی به سهام و تخصیص به هر فرد از اعضا به‌عنوان یک سهام‌دار نمی‌شود) و همچنین حیطه مسئولیتشان محدود به میزان سهمی است که در تأمین سرمایه داشته‌اند؛ این شرکت‌ها را شرکت با مسئولیت محدود می‌نامند.

اما باید بدانید طبق روالی که در قانون برای این شرکت در نظر گرفته است افراد و شرکت‌هایی که تمایل به ثبت شرکت با مسئولیت محدود دارند باید مشمول شرایطی شوند. اگر بخواهیم این شرایط را در چند بند برای شما توضیح دهیم بدین شرح می‌شود.

حداقل 2 نفر که به سن قانونی رسیده و یا بیشتر از دو نفر جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود لازم است همچنین باید توجه داشته باشید که این مرز حداقل 2 نفر درزمینه تأمین سرمایه نیز صدق می‌کند یعنی در تأمین سرمایه شرکت نمی‌شود که تنها یک نفر دخیل باشد و حداقل 2 نفر از اعضای شرکت باید در تجمیع سرمایه سهیم باشند اما میزان سهم آن‌ها مدنظر نیست. باید در نظر داشته باشید که حداقل سرمایه برای شروع یک‌میلیون ریال معادل 100 هزار تومان تعریف‌شده که هنگام ثبت شرکت باید در مرحله تعیین سرمایه تعریف گردد.

با توجه به شرایط فوق که بررسی کردیم و با توجه به تعریفی که از این شرکت داده شد و این موضوع از تعریف برآمد که مسئولیت افراد حاضر در این شرکت محدود است، می‌توان نتیجه گرفت که افرادی که تازه‌کار هستند و تجربه زیادی درزمینه ثبت شرکت ندارند به‌راحتی می‌توانند در این دسته فعالیت کنند و انتخاب شرکت با مسئولیت محدود برای آن‌ها انتخاب مناسبی است.

توجه داشته باشید اگر شما قصد اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت را نیز دارید این شرایط برای شما نیز اعمال می‌گردد و باید مشمول این شرایط شوید تا بتوانید مجوز اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت را دریافت کنید. بعد از بررسی شرایط شرکت می‌توانیم به مرحله‌های اداری‌تر و اصلی برسیم. شما در این قسمت باید به تهیه و تنظیم مدارکی بپردازید که در روند ثبت شرکت به آن نیازمندید. ما چند مورد از این مدارکی که خودتان می‌توانید به‌راحتی تهیه و تنظیم کنید را در اینجا نام می‌بریم و تهیه دیگر مدارک را در روند اداری و مراحل ثبت شرکت که با کمک و راهنمایی‌های مشاوران ثبت شرکت صورت می‌گیرد می‌سپاریم. پس‌ازاین لحاظ نیز نگران نباشید.

مدارکی که شما خود می‌توانید جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در رشت تهیه و تنظیم نمایید به شرح زیر است:

    کپی مدارک شناسایی تمامی افراد اصلی شرکت (کارت ملی و شناسنامه)
    گواهی عدم سو پیشینه اعضای هیئت مدیره شرکت و کپی برابر با اصل آن

با تهیه این مدارک می‌توانید جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراحل زیر را انجام دهید.

    ابتدا با مشاوران و وکلای «ثبت شرکت » تماس گرفته و در مورد اقدام خود با آن‌ها مشورت کنید.
    از طرف ثبت شرکت وکیل متخصص درزمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود به‌صورت رایگان به محل احداث شرکت شما ارسال می‌شود.
    قراردادی بین شما و «ثبت شرکت » جهت شروع همکاری برای انجام روند اداری ثبت شرکت با مسئولیت محدود به نمایندگی از شما توسط شرکت، از طریق وکیل تنظیم و سپس امضا می‌گردد.
    در این مرحله بعد از امضای قرارداد شرکت به تکمیل مابقی مدارک موردنیاز شما می‌پردازد.
    ثبت‌نام شرکت موردنظر در سایت توسط نماینده شما در «ثبت شرکت » صورت می‌گیرد.
    مرحله تعیین نام شرکت و دریافت تأییدیه آن از اداره ثبت شرکت در رشت و گرفتن امضای در فرم‌های مربوطه
    امور اداری ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت شرکت توسط وکیل در طول 3 روز کاری (حداقل)
    ثبت نهایی شرکت با مسئولیت محدود در رشت شما توسط وکیل «ثبت شرکت » و تحویل آن به شما در موسسه.

با توجه به روندی که گفته شد اگر هنوز در هر یک از موارد ابهامی برای شما وجود دارد می‌توانید با «ثبت شرکت » تماس گرفته و خدمات مربوطه را از مشاوران خبره این شرکت درزمینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود دریافت نمایید.

شرایط و مراحل ثبت موسسه در رشت

نوع دیگری از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری از طریق ثبت موسسه است. شاید برای شما این سؤال به وجود آمده باشد که موسسه چه تفاوتی با شرکت دارد. لازم است در این بخش ما به بررسی برخی تفاوت‌های مهم این دو بپردازیم تا شما به‌طور دقیق‌تری با مفهوم موسسه آشنا شوید.

از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تفاوت‌های موسسه و شرکت درزمینه منافع آن‌هاست. درواقع شرکت‌ها به‌منظور رسیدن به منافع مالی و بازدهی و سوددهی تأسیس می‌گردند اما مؤسسات دقیقاً برعکس. درواقع منفعت مالی و سوددهی در این دسته اصلاً ملاک نیست حتی اگر به منفعت مالی نیز دست یابند. شرکت‌ها با هدف انجام امور تجاری به ثبت می‌رسند و به همین منظور و هدف منفعت تجاری اقدام به تأسیس می‌شوند اما در ثبت موسسه اهداف تجاری مدنظر نیست همان‌طور که نام آن اشاره‌شده (غیرتجاری) و شرکا با هدف انجام و دستیابی به منافع عام‌المنفعه و سودرسانی فرهنگی، علمی، خیریه‌ای و یا ... به قشری از جامعه به تأسیس آن دست می‌زنند. به همین منوال با تأسیس و ثبت یک موسسه در یک منطقه ممکن است بعد از برطرف شدن آن مشکل در آن قشر از جامعه موسسه به‌طورکلی منحل گردد و فعالیت آن به پایان برسد اما شرکت‌ها می‌توانند مادامی‌که سوددهی دارند و اعضا نیاز و تمایل دارند به کار خود ادامه دهند.

همان‌طور که به‌اختصار در بالا اشاره شد اساسی‌ترین تفاوت‌های شرکت و موسسه بررسی گردید؛ و دید کلی از آنچه ماهیت موسسه است را به شما داد.

اکنون می‌توانیم برای شما پاره‌ای از شرایط لازم جهت ثبت موسسه در رشت را بازگو کنیم اما توجه داشته باشید اطلاعات جامع و کامل‌تر را درزمینه ثبت موسسه از متخصصان این زمینه که در «ثبت شرکت » حاضرند دریافت کنید.

از مختصر شرایط لازم جهت ثبت موسسه در رشت به شرح زیر است:

    اگر موسسه شما درزمینه علمی است، باید مؤسسان آن مدرک تحصیلی مرتبط با آن را داشته باشند.
    برخی از مؤسسات جهت ثبت نیازمند کسب مجوز از نیروی انتظامی هستند. موسساتی که هدف انتفاعی نداشته باشند و سودی بین اعضا تقسیم نشود.
    اگر موسسه شما وجه خیریه‌ای دارد باید از طریق قانونی سرمایه موردنیاز آن را تأمین کنید.

شرایط دیگری نیز در مورد انواع مؤسسات حاکم است که پرداختن به‌تمامی آن‌ها دور از حوصله است اما شما می‌توانید موارد تخصصی را درزمینه موسسه مدنظر خود از «ثبت شرکت » دریافت نمایید.

اکنون شما باید مدارکی که جهت ثبت موسسه نیازمندید را تهیه و تنظیم نمایید. این مدارک به‌اختصار به شرح زیر است:

    تهیه و تکمیل دو نسخه تقاضانامه‌ی مؤسسات غیرتجاری
    تهیه و تکمیل دو نسخه اساسنامه‌ی مؤسسات غیرتجاری
    کپی شناسنامه و کارت ملی همه‌ی اعضای هیئت‌مدیره و شرکا:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران است و استان سیستان و بلوچستان از استان‌های مرکزی ایران و در منطقه مرزی کشور با کشور پاکستان و افغانستان واقع‌شده است. همچنین قسمتی از این ستان نیز در حاشیه دریای عمان واقع‌شده است. با توجه به‌موقع فیزیکی یادشده از این استان می‌توانیم به اهمیت آن درزمینه ترانزیتی آگاه شویم. بندر چابهار که تنها بندر ایران است که به آب‌های اقیانوس راه دارد یکی از بهترین راه‌های ترانزیتی آبی به شمار می‌رود. اما استان سیستان بلوچستان به مرکزیت شهرستان زاهدان که موضوع بحث این مطلب ماست، شهرستان‌های دیگری را نیز در حوزه استحفاظی خود قرارداده است. این شهرستان‌ها به شرح: فنوج، ایرانشهر، زابل، سراوان، سیب و سوران، نیکشهر، چابهار، قصرقند، دلگان، خاش، سرباز، مهرستان، کنارک، میرجاوه، زهک، نیمرزو، هامون و هیرمند است. در واقع این استان شامل 19 شهرستان است. از صنعت‌های حال حاضر استان زاهدان می‌توان به صنعت کشاورزی و همچنین وجود نیروگاه برق در آن اشاره کرد.

ما در بالا به تعریف مختصری از استان سیستان و بلوچستان و شهرستان زاهدان پرداختیم اما در ادامه می‌خواهیم به جنبه‌های سرمایه‌گذاری در این استان نیز اشاراتی داشته باشیم. مطالب مفیدی درزمینه سرمایه‌گذاری در زاهدان در ادامه مطلب جمع‌آوری گشته که می‌تواند برای شما مفید فایده باشد. طبق توضیحی که دادیم می‌خواهیم در مورد سرمایه‌گذاری‌های پربازده و مفید در زاهدان صحبت کنیم. یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری در عرصه تجارت، ثبت شرکت محسوب می‌شود. شما می‌توانید با ثبت شرکت در زاهدان، به سرمایه‌گذاری در این منطقه بپردازید. ثبت شرکت روند اداری مطلوب خود را دارد که قانون و دولت برای آن تعریف کرده‌اند که در زاهدان نیز اعمال می‌شود. باید توجه داشته باشید که قانون تجارت از جهت نظارت بهتر و نظم‌بندی بهتر ثبت شرکت‌ها آن‌ها را از حیث فعالیت و حوزه اختیارات به 8 دسته: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی دسته‌بندی کرده است. ما در اینجا به جهت اختصار کلام به بررسی کلی یکی از این شرکت‌ها که متقاضی بیشتری را در ثبت داشته و از عمومیت بالاتری برخوردار است می‌پردازیم اما دوستانی که می‌خواهند اطلاعات جامع و کاملی درزمینه هرکدام از شرکت‌ها و دسته داشته باشند می‌تواند خدمات موردنظر را از متخصصان ثبت شرکت دریافت کنند.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان

جهت بررسی چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان ابتدا باید بدانید که چه شرکت‌هایی را شرکت با مسئولیت محدود می‌خوانند. به‌طورکلی به شرکت‌هایی شرکت با مسئولیت محدود گفته می‌شود که جهت انجام امور تجاری تأسیس‌شده و اعضای آن خود سرمایه اولیه آن را تأمین می‌کند. سهام این شرکت برخلاف تصور قابل‌تقسیم نیست و اعضا نمی‌توانند هرکدام به‌صورت جداگانه سهامدار شرکت به شمار بیایند بلکه سهام شرکت به‌صورت سهم­الشرکه محاسبه می‌گردد. حیطه مسئولیت هر فرد نیز به میزان سهم او در تأمین سرمایه اولیه است.

با توجه به تعریفی که ارائه شد لازم است در ادامه به شرایطی که دولت برای متقاضیان ثبت این نوع شرکت در نظر گرفته بپردازیم. اگر بخواهیم در چند سطر شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان را بازگو کنیم بدین شرح است: برای نقطه شروع باید بدانید که حداقل 2 نفر جهت ثبت شرکت به‌عنوان مؤسسین آن باید معرفی گردند اما تعداد مازاد آن مشکلی را به وجود نمی‌آورد. همچنین هیچ‌یک از اعضای شرکت نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشند .همان‌طور که در تعریف به سرمایه اشاره شد باید بدانید که حداقل سرمایه‌ای که می‌خواهید به‌عنوان سرمایه اولیه معرفی کنید یک‌میلیون ریال معادل 100 هزار تومان در نظر گرفته‌شده و همچنان مازاد آن ایرادی ندارد. اما نکته حائز اهمیت درزمینه سرمایه علاوه بر مرز حداقلی آن است که با توجه به شراکت، بدیهی است که حداقل 2 نفر از اعضا باید در تأمین سرمایه دخیل باشند اما میزان سهیم بودن آن‌ها مدنظر نیست. البته این نکته مهم است که تاثیر هر نفر در تصمیم‌گیری‌های شرکت به میزان سهم­الشرکه­ی او بستگی دارد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان به‌اختصار گفته و بررسی شد اما چنانچه در توضیحات فوق ابهامی برای شما به وجود آمده می‌توانید با ثبت شرکت تماس گرفته و خدمات لازمه را جهت پاسخ‌دهی به سؤالاتتان دریافت نمایید.

بعد از آن که شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان را گفتیم نوبت به آن می‌رسد که در مورد مدارک موردنظر و همچنین مراحلی که باید جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان طی کنید توضیحاتی هر چند مختصر بدهیم.

درزمینه معرفی مدارک ما مواردی را برای شما بازگو می‌کنیم که خودتان به‌راحتی و بدون نیاز به هیچ‌گونه تجربه قبلی می‌توانید آن‌ها را تهیه و تنظیم کنید. نگران نباشید متخصصان ما در ثبت شرکت در زمینه تهیه دیگر مدارک در روند اداری ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان همراه شما خواهند بود و به شما کمک می‌کنند.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان

- کپی مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت (کارت ملی و شناسنامه)

- دریافت گواهی عدم سوءپیشینه هیئت‌مدیره شرکت

مدارکی که مؤسسان شرکت می‌توانند بدون دردسر خود تأمین کنند به دو مورد فوق محدود می‌گردند. اما در ادامه مراحل ثبت شرکت را توضیح می‌دهیم و شما با روند تأمین دیگر مدارک که با کمک نماینده حقوقی شما در ثبت شرکت فراهم می‌گردد آشنا می‌شوید.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان

مرحله اول: تماس با مشاورین و وکلای ثبت شرکت جهت اقدام به ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان و ارائه درخواست

مرحله دوم: اعزام وکیل متخصص از طرف ثبت شرکت ثبت شرکت به محل شرکت (رایگان)

مرحله سوم: امضاء قرارداد که توسط وکیل بین شما و ثبت شرکت تنظیم می­گردد.

مرحله چهارم: تکمیل مابقی مدارک موردنیاز توسط نماینده حقوقی شما در ثبت شرکت

مرحله پنجم: ثبت‌نام در سایت ثبت شرکت

مرحله ششم: تعیین نام و امضاء داران و فرم‌های مربوطه

مرحله هفتم: انجام امور اداری ثبت شرکت با مسئولیت محدود و گرفتن شماره ثبت (توسط وکیل) که حداقل سه روز کاری زمان می­برد.

مرحله نهایی: پایان نهایی کار و تحویل کار در موسسه به کارفرما

در این مرحله از کار ثبت شرکت شما صورت گرفته است. با توجه به تمام توضیحاتی بازهم اگر سؤال و یا ابهامی برای شما وجود دارد می‌توانید با ثبت شرکت تماس گرفته و خدمات لازمه را دریافت نمایید.

شرایط و مراحل ثبت موسسه در زاهدان

یکی دیگر از راه‌های سرمایه‌گذاری تأسیس موسسه است. شاید این سؤال برای شما به وجود آمده باشد که موسسه از لحاظ ماهیتی چه تفاوتی با شرکت دارد. باید بگوییم که در نوع سرمایه‌گذاری از طریق ثبت موسسه منافع مالی و تجاری مدنظر نیست درواقع نوعی سرمایه‌گذاری معنوی در نظر است. درصورتی‌که هدف اصلی تأسیس شرکت و ثبت آن دستیابی به سوددهی و منفعت مالی و با هدف تجاری است.

در ثبت موسسه مراحل شرایط و مدارک متفاوتی مدنظر است. زیرا مؤسسات انواع زیادی دارند به‌عنوان‌مثال حیطه فعالیت بعضی از آن‌ها درزمینه های علمی، بعضی دیگر درزمینه خیریه‌ای، برخی درزمینه ادبی و موارد مختلف دیگری هستند. به همین منظور بررسی تمامی شرایط مدارک و مراحل ثبت آن‌ها دور از حوصله است. لازم است شما جهت دریافت اطلاعات دقیق درزمینه هرکدام از آن‌ها با ثبت شرکت تماس گرفته و خدمات لازمه را دریافت کنید.

اما تنها نکته‌ای که باید در نظر بگیرد آن است که ثبت موسسه نیز مانند ثبت شرکت در ادارات ثبت شرکت هر منطقه صورت می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال شما جهت ثبت موسسه در زاهدان باید به اداره ثبت شرکت زاهدان مراجعه فرمایید. ثبت موسسه نیازبه رعایت حداقل سرمایه ندارد. همچنین تنها با دو نفر هم می­توان یه موسسه ثبت کرد. اگر بخواهید موسسه­ای که نفع مادی نداشته باشد و سودی از آن بین شرکا تقسیم نشود تاسیس کنید مانند انجمن خیریه باید از نیروی انتظامی محل کار مجوز بگیرید و برای موسسه­های دیگر بسته به نوع فعالیت موسسه باید از سازمان­های مربوطه مجوز بگیرید. مثلا برای راه­اندازی یک انتشاراتی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرید.:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 مهر 1398 | نظرات ()