فضای سبز :با توجه به گسترش روز افزون جمعیت نیاز انسانها به فضای سبز امری مهم و حیاتی به شمار می اید ،و  نظر به این که کشور ایران بر روی کمر بند خشک جهان قرار گرفته و با توجه به الودگی شدید شهرها ،برای مقابله با این الودگی ها به فضای سبز نیاز است .لذا شرکت های پیمانکاری فضای سبز بوجود امده  و در این زمینه بطور تخصصی فعالیت می کنند .

شرکتهای پیمانکاری فضای سبز می توانند در زمینه های ایجاد فضای سبز فعالیت کنند که بخشی از این فعالیت ها شامل موارد زیر میشود :
1-ایجاد پارک ها ی مصنوعی
2-فضای سبز درون شهری
3- فضای سبز عمومی
4-فضای سبز خصوصی که در داخل منازل شخصی افراد ایجاد میشود
5-ایجاد فضاهای سبز نیمه خصوصی که شامل فضای سبز سازمان ها ،ادارات و… میشود
*برای ثبت شرکتهای پیمانکاری فضای سبز نیاز است که حداقل 51%اعضای ان دارای مدرک کشاورزی یل فضای سبز باشند .

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز سهامی خاص:
1-حداقل 3 نفر عضو داشته باشد
2-از این تعداد 2نفر بازرس و یک نفر هیئت مدیره می شود
3-سرمایه ی اولیه برای ایجاد شرکت یک میلیون ریال است
4-باید 35%سرمایه به صورت نقدی در بانک قرار بگیرد
5-مدت زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت 20 روز کاری است
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز سهامی خاص :
1- کپی بربر اصل کارت ملی و شناسنامه
2-نداشتن سو سابقه و ارائه ی گواهی ان
3-باید قرارداد نامه توسط اعضا به امضا برسد
4-اگر موضوع انتخابی شرکت نیاز به کسب مجوز داشته باشد نسبت به گرفتن مجوز اقدام کنند
شرایط ثبت شرکت پیمانکاری فضای سبز با مسئولیت محدود :
1- تعداد اعضا حداقل دو نفر
2- ارئه ی تعهد نامه مبنی بر پرداخت کل سرمایه
3- سرمایه ی اولیه برای ثبت شرکت یک میلیون ریال است
4-مدت زمان مورد نیاز برای ثبت بیست روز  کاری است
مدارک لازم برای ثبت شرکت پیمانکاری فضای با مسئولیت محدود :
1- قرارداد نامه باید به امضا کل اعضا برسد
2-نداشتن سو سابقه و ارائه ی گواهی ان
3-کپی برابر اصل شده ی کارت ملی و شناسنامه