موقعیت جغرافیایی کشور مالزی:
کشور مالزی در جنوب شرق اسیا قرار گرفته و پایتخت ان کوالا لامپور است.

مالزی دارای دو منطقه ی جغرافیایی است که توسط دریای جنوبی چین از هم جدا می شوند که شامل شبه جزیره ی مالزی یا مالزی غرب که بر روی شبه جزیره ی مالایی قرار دارد و از شمال با تایلند مرز خشکی دارد و از جنوب با سنگاپور در ارتباط است .مالزی شرقی یا بورنئوی مالزی که بخش شمالی جزیره ی  بورنئو ی را در بر گرفته و با اندونزی هم مرز است .
ثبت شرکت :برای ثبت شرکت در کشور مالزی اگر نخواهید شریک مالزیایی داشته باشید می توانید سرمایه ی خود را افزایش داده و به 500000 رینگیت برسانید و به تنهایی شرکت خود را به ثبت برسانید .
در کشور مالزی دونوع شرکت می توانیم به ثبت برسانیم :
الف)شرکت هایی که کل سرمایه ی ان مربوط به شخص خارجی است که حداقل سرمایه ان 500000رینگیت و یک میلیون رینگیت جهت شرکت صادرات و واردات است
ب)شرکتی که به طور مشترک با یک شرکت مالزیایی تشکیل می شود که حداقل سرمایه 350000رینگیت می باشد .
برای اینکه شرکت خود را در کشور مالزی به ثبت برسانید چه مراحلی را باید طی کنید وچه مدارکی نیاز است ؟
1-ابتدا باید به اداره ی ثبت کشور مالزی مراجعه کنید و
الف)تکمیل فرم در خواست
ب)انتخاب نام
ج)باید مدارک ثبت شرکت در کشور مبدا را داشته و ارائه دهید
2-ارائه ی مدارک:
الف)سند شرکتی را که در ایران به ثبت رسانده اید را ترجمه کرده و ارئه دهید
ب)اساسنامه شرکت را ترجمه کرده و ارائه دهید
ج)مشخصات کامل مدیران شرکت و اسامی انها
د)باید تمبر باطل کرده و هزینه ی ان را پرداخت کنید
ه)ارائه ی برگه ی رسمی نماینده گی
3-از اداره ی ثبت باید برای سند شرکت تاییدیه گرفته شود
4- برای نگهداری اسناد و مدارک شرکت مکانی در نظر گرفته شود
5-بعد از به ثبت رساندن شرکت باید  ظرف مدت دو ماه مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرونده را کامل کنید که شامل :
الف )کپی تراز نامه ی دفتر کل
ب)کپی سود سالانه ی شرکت
ج)ارائه ی شرح دارایی ها
د)ارائه ی سود و زیان شرکت
ه)اسناد شرکت به زبان انگلیسی یا زبان محلی مالزی که بها سای است ترجمه شود

شرایط ثبت شرکت در کشور مالزی:
1- مدیران شرکت حداقل 18 سال سن داشته باشند و در مالزی ادرس داشته باشند
2-معرفی حداقل سه نفر سهامدار
3-ارئه ی کپی از صفحه ی اول گذرنامه ی مدیران مدیران و سهامداران
4-فرم در خواست ثبت شرکت تکمیل و ارائه شود
5-در ابتدای کار باید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت داده شود

مراحل ثبت شرکت :
1- تکمیل فرم برای ثبت نام
2-هزینه ی ثبت هر مقداری که باشد باید 30% ان در ابتدا و به عنوان پیش پرداخت داده شود
3-اعلام نتیجه ی استعلام پس از دریافت
4-پس از انتخاب نام برای شرکت اسناد و مدارک شرکت را اماده کنید
5-پرداخت 70%هزینه ی باقی مانده
6-ارسال نام مدیران و سهامداران برای تصویب در کمیسیون مالزی
7-تحویل مدارک ثبتی
8-بعد از گرفتن تاییدیه ثبت شرکت را انجام دهید
9- صدور پروانه ی بهره برداری

مزایای ثبت شرکت در مالزی :
1- به دلیل اینکه در این کشور نباید عوارض گمرکی و مالیاتی پرداخت کنید هزینه ی احداث شرکت پایین است
2-در این کشور بدون نیاز به شریک بومی می توانید شرکت خود رابه ثبت برسانید
3-در کشور مالزی شما می توانید هر گونه اسمی را برای شرکت خود انتخاب کرده بدون این که نیاز  به گرفتن مجوز از مراجع خاص
4-امکان باز کردن حساب در کلیه ی بانک های جهانی بدون نیاز به ارائه ی گزارشات مالی
5-گرفتن ویزای کشور مالزی ظرف مدت 15 روز
6-در کشور مالزی حمل و نقل بین المللی از طریق هوایی ، دریایی و زمینی انجام می شود