نوشته شده توسط : yasamin

هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده،لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام:
در شرکت های سهامی-سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می گردد که کوچکترین جزء آن سهم نامیده می شود،همچنانکه ماده ی 24 قانون تجارت می گوید:«سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن،در شرکت می باشد.ورقه ی سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
بنابراین:هر گاه کسانی در ورقه ی سهم با نام،یا گواهینامه ی موقت سهم،مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاَ پرداخت شده است قید کنند،یا اینکه سهام و قطعات سهام را قبل از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد صادر نمایند،یا اینکه اساساَ ثبت شرکت ساختگی و مزورانه صورت گرفته و با وجود این اوراق سهامی صادر گردیده باشد،مجرم شناخته می شوند و برابر ماده ی 243 قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می گردند.
علاوه بر مواردی که بیان گردید،اقدامات ذیل نیز جرم محسوب و کسانی مبادرت به انجام آن ها نمایند،مستحق مجازات می باشند:
1-کسانی که با علم و آگاهی (سوءنیت)اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون ذکر مبلغی اسمی آن صادر نمایند و و یا به معرض فروش بگذارند.
2-کلیه ی افرادی که سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشند،یا اینکه به معرض فروش بگذارند.
3-هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که 35% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.
به این جهت،با توجه به ماده ی مورد بحث،مرتکبین هر یک از بندهای سه گانه ی فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک از سه ماه تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.
نتیجه اینکه: شرکت های تجارتی بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود و وظائف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.به این جهت هرگونه عملی که در مورد به ثبت رسانیدن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام،اعم از سهام با نام،یا بی نام،یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش اعمال شود،و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده ی قوانین و مقررات باشد والا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نیت) انجام گرفته باشند، و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که اگر افراد دیگری در این قبیل امور با آن ها مشارکت نموده و یا اینکه انجام آن عملیات را تسهیل نمایند به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهند شد که در قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تعریف شده و نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم مشخص گردیده است که چون موضوع آن مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می شود و فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که در امر تجارت هم ممکن است فردی به تنهایی مرتکب جرمی شده باشد و ممکن است کسانی با او در این امر مشارکت داشته و یا معاونت نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسید.:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

در مواد 6 به بعد اصلاحیه ی قانون تجارت، مدارک مورد نیاز برای درخواست شرکت سهامی عام که باید به اداره ی ثبت شرکت ها ارایه شوند به شرح زیر است:

الف-اظهارنامه
ب-طرح اساسنامه ی شرکت
ج-طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام
د-گواهی بانک مبنی بر تودیع مدارک مالکیت موسسین بر تعهدات غیر نقدی سرمایه
اطلاعات ضروری برای درج در اظهارنامه عبارتند از:
1-نام شرکت
2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین
3-موضوع شرکت
4-مبلغ سرمایه ی شرکت و تفکیک آورده ی نقدی از آورده ی غیر نقدی
5-تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن ها و تعیین نوع سهام(با نام ،بی نام ،ممتاز)
6-تعیین میزان تعهد نقدی و غیر نقدی هر یک از موسسین
7-مرکز اصلی شرکت
8-مدت شرکت

مقالات زیر را بخوانید:
- تشریفات ثبت شرکت سهامی عام

- شرکت سهامی عام چیست و چگونه تشکیل می شود؟

- شرایط لازم جهت ثبت و تاسیس شرکت سهامی عام چیست ؟

همچنین اطلاعات ضروری برای درج در طرح اساسنامه عبارت اند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه ی آن
5-سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی
6-تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن(با نام ،بی نام ،ممتاز)
7-تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه ی بازپرداخت بقیه ی مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-نحوه ی تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
10-شرایط صدور اوراق قرضه(در صورت پیش بینی)
11-نحوه ی افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت
12-ترتیبات دعوت مجمع عمومی و ضوابط مربوط به رای گیری
13-تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب آن ها و حدود وظایف و اختیارات آن ها و حدود و میزان سهام تضمینی مدیران
14-تعداد بازرسان شرکت
15-تعیین سال مالی شرکت و نحوه ی رسیدگی به حساب های آن
16-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت
17-نحوه ی تغییر اساسنامه
اطلاعات ضروری برای درج در طرح پذیره نویسی عبارت اند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-مدت شرکت
4-نشانی شرکت و نشانی شعب آن
5-مشخصات کامل اقامتگاه و شغل موسسین شرکت
6-میزان سرمایه ی شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی
7-تعیین مزایای در نظر گرفته شده برای موسسین(در صورت پیش بینی)
8-تعیین میزان سرمایه ی تعهد شده توسط موسسین و مبلغ پرداخت شده
9-اعلام هزینه ی مصروفه توسط موسسین برای کلیه ی امور مقدماتی تا مرحله ی شروع فعالیت شرکت(در صورت پیش بینی)
10-درج مشخصات مجوزهای رسمی اخذ شده برای فعالیت شرکت(در صورت نیاز)
11-اعلام مشخصات حساب بانکی برای واریز مبالغ نقدی سهام
12-چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
13-تعیین روزنامه برای درج اطلاعیه های شرکت
اداره ی ثبت شرکت ها در تهران و یا دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها ، بعد از بررسی مدارک فوق الذکر به موسسین اجازه ی انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی را خواهند داد.:: بازدید از این مطلب : 331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

بعد از تصویب قانون«چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، کلیه ی امور این مناطق خصوصاَ در رابطه با فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و به تبع آن امور اشتغال،بیمه،تردد و غیره،تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.

در قانون مزبور سه منطقه ی کیش،قشم و چابهار بعنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود.لیکن از سال 1382 به بعد،مناطق متعددی از جمله آبادان،خرمشهر،جلفا و بندر انزلی نیز بعنوان مناطق آزاد تعیین گردید.
نظر به اینکه در این مناطق تاکنون چندین هزار شرکت به ثبت رسیده و در حال فعالیت هستند،لازم است ضوابط ثبت شرکت ها بر این مناطق مستقلاَ مورد توجه اجمالی قرار گیرد.
چارچوب اصلی مقررات تاسیس و فعالیت شرکت های تجاری در مناطق آزاد توسط تصویب نامه ی «ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران»مصوبه ی شماره ی 21453/ت 15011 ک مورخ 30/2/74 با اصلاحات بعدی بموجب تصویب نامه ی شماره ی 45052/ت 16874 ک مورخ 22/5/1375 و همچنین تصویب نامه ی شماره ی 57425/ت 18775 ه مورخ 22/12/1387 تعیین شده است.
ماده ی 5 مصوبه ی مزبور مقرر می دارد:«انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»

مقالات دیگر در زمینه ثبت شرکت:

- ثبت شرکت در منطقه آزاد به چه صورت است

- مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد

- شرایط ثبت شرکت در منطقه آزاد کیش


در ماده ی 4 همین «ضوابط ثبت» مقرر می دارد:«هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.»
این ماده برای اینکه شرکتی ثبت شده در منطقه تلقی شود دو معیار ارائه کرده است:
الف)در منطقه ی آزاد ثبت شده باشد.
ب)مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد.
تبصره ی 1 ماده ی 4 مقرر می دارد:
از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه ی خارجی برای اینکه بتواند،به وسیله ی شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور،به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور،شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.»
طبق این تبصره،شرکت خارجی(شرکتی که طبق قوانین خارجی ثبت شده)و مرکز اصلی آن در خارج از کشور باشد می تواند با ثبت در منطقه ی آزاد بعنوان یک شرکت خارجی فعالیت کند.
به موازات تاسیس شرکت در مناطق آزاد،مقررات خاصی نیز بر تاسیس شعبه یا نمایندگی در این مناطق حاکم است.
طبق ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،شعبه ی شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است:«شعبه ی یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه ی اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه ی مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس،شرکت یا موسسه ی فرعی آن محسوب می شود.»
همچنین در ماده ی 2 آئین نامه ی مزبور آمده است:«شعبه ی شرکت خارجی،واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد.فعالیت شعبه در محل،تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.»
در ادامه ی ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،نماینده ی شرکت یا موسسه اینچنین تعریف شده است:«نماینده ی یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه،تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.»
تشریفات ثبت شرکت:
طبق ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه باید مدارک مشروحه ذیل ارائه گردد:
1-اظهارنامه ی ثبت
2-اساسنامه ی شرکت
3-صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
4-صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
5-گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
6-مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذی ربط
این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی است،ولی برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی طبق ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری باید ارائه شود،از جمله:
1-تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
2-مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
3-معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
4-معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
5-تعیین تابعیت شرکت
کلیه ی مدارک تسلیمی شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه باید به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.
طبق مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری،تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد مستلزم اخذ مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران می باشد.
تغییرات حقوقی شرکت:
طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»
مهلت یک هفته ای مقرر در این ماده بسیار کوتاه می باشد،حتی در قانون تجارت اینچنین مهلتی پیش بینی نگردیده است و مضافاَ اینکه هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است.در مورد شرکت های بیمه برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.
طبق ماده ی 5«مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد»این موارد عبارتند از:
1-تغییرات در اساسنامه
2-تغییرات در مدیران
3-تغییرات در سرمایه
4-تغییرات در سهام سهام داران
در مورد شرکت های بیمه ای نیز چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می گیرد،در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی بر آن ها نظارت دارد.
طبق ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه رفتار کند،شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع کند.همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات،در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.
همچنین طبق تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد به تایید شورای پول و اعتباری برسد.:: بازدید از این مطلب : 338
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

 

سنندج یکی از شهرهای کردنشین ایران و مرکز استان کردستان است. استانی که در غرب ایران واقع شده و با عراق هم‌مرز است. شهرستان‌های مریوان، بیجار، دهگلان، دیواندره، سروآباد، سقز، سنندج، قروه، کامیاران و بانه ده شهرستان کردستان را تشکیل می‌دهند که در مجموع شامل 24 شهر به نام‌های سنندج، قروه، سقز، مریوان، بانه، کامیاران، بیجار، دیواندره، دهگلان، کانی‌دینار، سریش‌آباد، دلبران، سروآباد، بلبان‌آباد، یاسوکند، موچش، دزج، آرمرده، صاحب، زرینه، شویشه، کانی‌سور، بویین سفلی و بابارشانی هستند. شهر سنندج به علت بافت جغرافیایی خود به شهر هزار تپه مشهور است. معادن گوناگونی مانند سنگ لاشه، مرمریت و تراورتن در سنندج وجود دارد. محصولات کشاورزی مانند سیب و گردو و دام‌پروری مانند عسل از دیگر فرصت‌های کاری در سنندج است. در این مطلب سعی داریم درباره‌ی شرایط و مراحل ثبت شرکت در سنندج با هم صحبت کنیم.

شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج

یکی از شرکت‌هایی که طبق قانون تجارت می‌توان تشکیل داد و ثبت آن از بقیه‌ی انواع شرکت‌ها ساده‌تر و به همین دلیل در میان افرادی که مبادرت به ثبت شرکت می‌کنند رایج‌تر است، شرکت با مسئولیت محدود است. شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج چندان دشوار نیست و شما به راحتی و با کمک مشاوران و متخصصان حقوقی ثبت شرکت ویونا می‌توانید این کار را انجام دهید.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج

شرکت با مسئولیت محدود با هدف انجام امور تجاری و با حداقل دو نفر تشکیل می‌شود. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر که اهلیت فعالیت تجاری را داشته باشند باید مشارکت کنند. یعنی این دو نفر به سن قانونی هجده سال رسیده باشند و توانایی استفاده از تعقل را داشته باشند. حداقل سرمایه‌ی لازم برای تشکیل این نوع از شرکت‌ها، صدهزار تومان است و اعضای هیئت مدیره باید در تامین سرمایه‌ی شرکت نقش داشته باشند. همچنین مهم است که بدانیم سرمایه‌ی شرکت با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و به جای آن به سهم‌الشرکه تقسیم می‌شود که این سهم‌الشرکت‌ها ممکن است از نظر مقدار با هم متفاوت باشند. شرکت در رای‌گیری و تصمیم‌گیری‌های مربوط به شرکت به میزان این سهم‌الشرکه‌ها بستگی دارد. همچنین اگر یکی از شرکا آورده‌ی غیرنقدی را به سرمایه‌ی شرکت اضافه کند، ارزش آن را خود اعضا مشخص می‌کنند و این مسئله باید در شرکت‌نامه ذکر شود. همچنین مدیر شرکت با مسئولیت محدود شرایط خاصی دارد مثلا این که می‌توان او را برای مدت محدود یا نامحدود تعیین کرد یا این که می‌تواند از میان شرکا باشد یا از خارج شرکت انتخاب شود. همچنین برای عزل او باید اکثریت سرمایه (در اصطلاح قانونی) توافق کنند. یعنی از بین کسانی که سرمایه‌ی شرکت را تامین کرده‌اند سهم‌الشرکه‌ی هر نفر در رای‌گیری محاسبه می‌شود. این موضوع در ماده‌ی 106 قانون تجارت تصریح شده است. همچنین می‌توان در اساسنامه شرایط خاصی را برای مدیر تعیین کرد. مثلا شرط سنی یا شرط تحصیلات خاص. در حالت کلی تمامی اختیارات شرکت را مدیر شرکت با مسئولیت محدود دارد مگر این که در اساسنامه این اختیارات محدود شده باشد. این اختیارات در قبال اشخاص ثالث هم هست که این موضوع نیز در ماده‌ی 105 قانون تجارت آمده است. همچنین مدیر می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج

اصلی‌ترین مدارکی که شما برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج باید آماده کنید علاوه بر اطلاعات اولیه‌ی شرکت خود (مانند مقدار سرمایه، سهم‌الشرکه‌ی هر شریک، سمت هر شریک، اعضای هیئت مدیره و...) فتوکپی مدارک شناسایی همه‌ی اعضای اصلی شرکت است و گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری برای اعضای هیئت مدیره.

فتوکپی مدارک شناسایی اعضای اصلی شرکت با مسئولیت محدود در سنندج باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شود و برای این کار نیاز است که شما اصل مدارک و کپی آن‌ها را به دفتر اسناد رسمی ببرید. برای تهیه‌ی گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری نیز شما می‌توانید به دفاتر پلیس+10 مراجعه کنید و با ارائه‌ی اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، عکس جدید رنگی به تعداد یک قطعه و تکمیل فرم درخواست و پرداخت هزینه‌های لازم در همان دفتر برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام لازم را انجام دهید.

علاوه بر این اساسنامه، اظهارنامه، صورت‌جلسه‌ها و... مدارکی هستند که ثبت شرکت ویونا در تهیه‌ی آن‌ها به شما کمک خواهد کرد.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سنندج در اولین مرحله بهتر است با مشاوران متخصص در ثبت شرکت ویونا تماس بگیرید و اطلاعات لازم را کسب کنید. سپس ثبت شرکت ویونا یکی از وکلای مجرب خود را به رایگان به محلی که شما هستید می‌فرستد تا بتوانید قراردادی جهت انجام امور ثبت شرکت منعقد کنید. در مرحله‌ی بعد مدارک تکمیل شده و ثبت نام در سایت انجام می‌شود. پس از تکمیل فرم‌ها و اطلاعاتی نظیر نام شرکت و تعیین امضاداران، امور اداری ثبت شرکت آغاز می‌شود. در پایان پس از چند روز صبر شما می‌توانید در محل موسسه مدارک ثبتی و شماره ثبت شرکت خود را تحویل بگیرید.

شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج

شرکت سهامی خاص یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که طبق قانون سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم می‌شود و صاحبان سهام برابر مبلغ اسمی سهام خود مسئولیت دارند. سهام شرکت به سهم‌های متساوی‌القسمت تقسیم می‌شود و هر سهم ارزشی برابر سهم‌های دیگر دارد. تصمیم‌گیری‌ها در شرکت بر اساس تعداد سهم هر یک از شرکا خواهد بود. اگر در شرایطی تصمیم گرفته شود که سهام به پاره‌سهم تقسیم شود، حقوق مربوط به پاره‌سهم‌ها در صورتی محاسبه می‌شود که پاره‌سهم‌های یک شریک در کنار هم تشکیل یک سهم یا بیش‌تر را بدهد. طبق ماده‌ی چهار لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه‌ی آن را منحصرا موسسان شرکت در هنگام تاسیس به تمامی تامین می‌کنند.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج

برای ثبت شرکت سهامی خاص شما باید حداقل پنج نفر را گرد هم بیاورید که سه نفر به عنوان سهام‌دار شرکت و دو نفر به عنوان بازرس عمل کنند. بازرس‌ها به بازرس اصلی و علی‌البدل تقسیم می‌شوند و انتخاب آن‌ها جزو ضروریات ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج است. علاوه بر این شما باید حداقل سی و پنج درصد از سرمایه‌ی ذکرشده‌ی شرکت سهامی خاص را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در هر بانکی واریز کنید و این مبلغ تا پایان فرایند تاسیس شرکت بلوکه می‌ماند و پس از آن می‌توانید این مبلغ را برداشت کنید. از دیگر شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج این است که بازرس‌ها نباید نسبت فامیلی نزدیک یا به عبارتی نسبت نسبی با اعضای هیئت مدیره داشته باشند تا بدین وسیله بتوانند به درستی وظایف قانونی خود را انجام دهند و در فرایند کار شرکت خللی ایجاد نشود. همچنین سهامداران و اعضای هیئت مدیره می‌توانند افراد حقیقی یا حقوقی باشند و اگر حقوقی باشند باید طی یک نامه‌ی رسمی یک نفر را به عنوان نماینده‌ی حقیقی معرفی کنند تا بتواند در تصمیم‌گیری‌ها اعمال نظر کند. یکی دیگر از شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج این است که اعضای هیئت مدیره باید جزو سهامداران باشند و هر کدام حداقل یک سهام به نام خود داشته باشند.

شرکت سهامی خاص نمی‌تواند به صورت عمومی پذیره‌نویسی کند و اوراق قرضه صادر نماید. همچنین نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص باید با اجازه‌ی مدیران یا مجمع عمومی شرکت انجام پذیرد و نمی‌توان سهام را در بازار بورس عرضه کرد. همچنین حداقل سرمایه‌ی لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص در سنندج یک میلیون ریال است.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج

برای ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج شما به سه مدرک اصلی نیاز پیدا خواهید کرد. اولین مدرک کپی برابر اصل‌شده‌ی مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت است. دوم گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری که فقط برای اعضای هیئت مدیره و بازرسان لازم است و سوم یک گواهی بانکی که نشان دهد شما سی و پنج درصد از سرمایه را که درباره‌ی آن توضیح داده شد در حساب شرکت در شرف تاسیس واریز کرده‌اید.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در سنندج

 :: بازدید از این مطلب : 294
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 30 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin

- دريافت ايزو براي افراد حقيقي و حقوقي امکان پذير است؟
بله امکانپذير است.

نيازي به مدرک خاصي براي صدور گواهي نامه ايزو نيست و هر شخصي که صاحب کسب و کار باشد مي‌تواند گواهينامه ايزو دريافت کند.

- آيا سايتي بابت تنظيم صورتجلسه تغييرات وجود دارد؟
مي توانيد از سايت www.sabtsanad.com به رايگان استفاده کنيد و صورتجلسه خود را در کوتاه ترين زمان ثبت کنيد.

- چه برندها و نام هايي در اداره ثبت علامت تجاري قابليت ثبت دارد؟
خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي نبايد باشد.

عدم وجه تشابه با علامت يا برند ديگر.

در مورد مبدا جغرافيايي کالا و يا خدمات نبايد گمراه کننده باشد.

عدم شباهت با نشان هاي مملکتي و سازمان هاي بين المللي.

- آيا هر فعاليتي نياز به دريافت گواهينامه ايزو مرتبط با صنف کاري خود دارد؟
براي هر موضوع فعاليتي بايستي گواهينامه ايزو مرتبط با همان موضوع فعاليت را افراد دريافت کنند.

نمونه: ايزو مرتبط با صنف مواد غذايي: ايزو ?????

- طرح صنعتي چيست؟
به طور معمول به شکل و ظاهر يک کالا اشاره دارد. اما در اداره مالکيت فکري خصوصيات مربوط به شکل و ساختار، نقش يا تزئينات به کار رفته در کالا به واسطه يک فرايند صنعتي است که در خاتمه ايجاد چشم نوازي و جذابيت در کالا مي کند.

به تعبير ديگر طرح صنعتي معمولا به شکل و ظاهر محصول اشاره دارد و ويژگي هاي فني يا عملکردي آن بدون در نظر گرفتن ماهيت زيبايي آن تحت حمايت قانون نمي باشد.

چه طرح هاي صنعتي قابليت ثبت دارند؟

دايره وسيعي از محصولات را شامل مي شود. هرگونه ترکيب خطوط يا رنگها و هرگونه شکل سه بعدي يا خطوط، رنگها و يا بدون آن به گونه اي که ترکيب يا شکل يک فرآورده صنعتي يا محصول را از صنايع دستي به طرح صنعتي تغيير دهد قابليت ثبت دارد.

چه محصولاتي قابليت ثبت دارند؟

محصولات صنعتي، خانگي، اداري، ورزشي، صنايع دستي، اسباب بازي، مبلمان اداري، لوازم برقي، خوردو و قطعات آن، ابزارهاي فني، پزشکي و بهداشتي، اقلام لوکس، تزئيني، منسوجات، فرش و لباس، ظروف آشپزخانه و پلاستيکي، و حتي بسته بندي در طيف وسيعي از محصولات.:: بازدید از این مطلب : 332
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : yasamin


  
شرکت های تعاونی ، اصولاَ بر چهار قسمند :
" شرکت تعاونی تولیدی " ، " شرکت تعاونی توزیعی " ، " شرکت تعاونی اعتباری " و " شرکت تعاونی چند منظوره ".

شرکت تعاونی توزیعی ، شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن ، خدمات و سایر نیازمندی های اعضاء فعالیت می نماید. آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنان، تواماَ " تولیدی و توزیعی " باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.

هم چنین می توانید مقالات زیر را بخوانید :
- مجوز ثبت شرکت تعاونی
- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی تولیدی مانند دامداران، کشاورزان ، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده اند، در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونی های توزیعی ( تامین کننده نیاز تولیدکنندگان ) محسوب می شوند.

• عضویت در شرکت تعاونی توزیعی
عضو در شرکت های تعاونی، شخصی است " حقیقی " که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد و اگر شرکت در زمره تعاونی های تولیدی محسوب گردد، عضو مکلف است شخصاَ نیز در تعاونی اشتغال پیدا کند. همچنین در تعاونی های چند منظوره به استناد تبصره 2 ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در حالتی که عضویت مطلق باشد و همه افراد بتوانند به طور آزادانه عضویت شرکت را تحصیل نمایند؛ داشتن عضو غیرشاغل نیز مجاز تلقی گردیده است. لیکن هیات مدیره و مدیرعامل باید از بین اعضاء شاغل انتخاب شوند.
• شرایط عضویت در تعاونی ها
وفق ماده 9 مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شرایط عضویت به قرار ذیل است :
1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران ؛
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر ، منجمله ورشکستگی به تقصیر ؛
3- عدم سوء پیشینه کیفری در جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ؛
4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
5- عدم عضویت در تعاونی مشابه .
• حداقل و حداکثر تعداد عضو
تعداد عضو در تعاونی ها بر اساس مولفه هایی همچون نسبت سرمایه، فرصت اشتغال ، نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت ، به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ، ولی در هر صورت ، تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد. در این مورد باید گفت شرکت تعاونی به دو قسم است : " شرکت تعاونی عام " که شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد. تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل " 500 " نفر و بر اساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود. تعداد اعضای شرکت های تعاونی مصرف، حداقل " 250 " و در شرکت های تعاونی مسکن حداکثر " 500 " نفر تعیین گردیده است. این ملاک در شرکت های اشتغال زا با رعایت حداقل نباید از تعداد فرصت های شغلی دائمی طرح کمتر باشد و در سایر شرکت ها برای حداکثر تعداد اعضای تعاونی، محدودیتی وجود ندارد.
در شرکت تعاونی خاص، عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان ، پزشکان و وکلای دادگستری و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود.
در شرکت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ ، پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بر دیگری برتری ندارند.
• حداقل سرمایه شرکت تعاونی
برای مقدار سرمایه شرکت تعاونی حداقل مقرر شده است. به موجب دستورالعمل تشکیل تعاونی ها ، حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام و خاص، به ترتیب یکصد میلیون ریال و ده میلیون ریال ، تعیین می گردد . هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و چنانچه به صورت نقدی و جنسی باشد، تقویم و تسلیم شده باشند. لازم به ذکر است که تعاونی های مذکور پس از تشکیل در دوره فعالیت نیز باید پیوسته مبالغ حداقل سرمایه های فوق را داشته باشند.
• شرایط هیات مدیره
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، 2- ایمان و تعهد و التزام عملی به اسلام ،3- داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب تعاونی مربوط،4- عدم ممنوعیت قانونی و حجر ، 5- عدم عضویت در گروه های محارب، 6- عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد ، عدم سابقه محکومیت به ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب .
• مدیر عامل
مسئولیت اجرایی امور شرکت به عهده " مدیرعامل " است. مدیرعامل برای دو سال ، توسط هیات مدیره انتخاب و تمدید آن بلامانع است. به طور موظف با حقوق، کار می کند. عزل و قبول استعفای او به وسیله هیات مدیره صورت می گیرد. مدیرعامل می تواند در جلسات هیات مدیره، بدون حق رای شرکت کند. اوراق عادی با امضای مدیر عامل ، ولی اوراق تعهد آور مثل چک و سفته با دو امضاء یعنی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس آن انجام می شود. مدیرعامل نمی تواند سمت مدیرعامل یا بازرس یا عضویت در هیات مدیره تعاونی دیگری را همزمان داشته باشد.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت
برای ثبت تعاونی ، مدارک و اوراق ذیل بایستی توسط هیات مدیره همراه با درخواست خود تحویل اداره تعاون گردد :
1. اساسنامه مصوب شرکت
2. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
3. صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی ، دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان .
4. صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیات مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و اسامی و مشخصات آن ها و انتخاب مدیر عامل
5. فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی
6. فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضای آن ها باشد.
7. فهرست اسامی و مشخصات و نشانی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان اعم از اصلی و علی البدل و مدیرعامل که حاوی امضای آن ها باشد.
8. مدارک مربوط به تقویم و تسلیم آن مقدار از سرمایه که به صورت جنبی بوده است.
9. قبولی کتبی اعضای اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان
10. رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التادیه سرمایه تعاونی ، طبق اساسنامه
چند نکته :
1. شرکت های تعاونی توزیعی یا تولیدی ، علاوه بر اخذ مجوز تشکیل از اداره تعاون برای انجام فعالیت ، موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه های ذیربط نیز هستند.
2. موسسان تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس آموزش یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند شرکت کنند.
3. مرجع ثبت تعاونی ها در تهران " اداره کل ثبت شرکت ها " و در شهرستان ها " اداره ثبت " واقع در مرکز اصلی تعاونی است. هرگونه تغییری که بعداَ در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره، بازرسان ، مدیرعامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت گیرد، باید به مرجع ثبت تعاونی اعلام شود.
4. ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در روزنامه رسمی به اطلاع عموم می رسد. عندالاقتضا می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیزثبت آن را اعلام کرد.
5. هیات مدیره تعاونی پس از ثبت ، می بایست نسبت به اخذ پروانه تاسیس اقدام نماید.
از انتخابتان متشکریم.:: بازدید از این مطلب : 334
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 شهريور 1398 | نظرات ()